Страховая Компания «Коммеск-Өмір» LogoEnglish   Русский   
Call centre
+7 727
244 74 00
Вход
Бас  Сақтандыру Сақтандыру жағдайы
Online төлемПолисті жеткізуКалькуляторлар Маманға сұрақ қойыңыз
[Banner 240x400 ]

Сақтандыру жағдайы

Сақтандыру жағдайы болып үшінші тұлғалардың немесе қоршаған ортаның өміріне, денсаулығына, мүлігіне апаттық ластаудың нәтижесінде келтірген зияны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің орнауы танылады.


С ақтандыру сомасы

Сақтандыру сомасы тараптардың келісімімен белгіленеді, бірақ 100 000 теңгеден кем болмайды.

Сақтандыру сыйлықақысы
Сақтанд ыру сыйлықақысының өлшемі өндірістегі қауіпті заттардың көлеміне, Сақтандырушының жауапкершілік деңгейіне, және басқа да тәуекелдерге әсер ететін факторларға байланысты бекітіледі.

 

Сақтандыру төлемі

Сақтандыру төлемі қажетті құжаттардың барлығы ұсынылған соң, 30 күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

 

Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі

Қоршаған ортаны ластау барысында зиян келтіргені ү шін АҚЖ сақтандыр у келісім-шарты 12 айға жасалады.

Мұндай келісім-шарттың жасалуы Міндетті экологиялық сақтандыру келісім-шартын ( «Міндетті экологиялы қ са қ тандыру туралы» 2005 жылғы 13 желто қ санда ғ ы № 93-III Қ аза қ стан Республикасының Заңы ) Заңмен белгіленген ең төменгі сақтандыру сомасы – 17 000 АЕК шегінде жасауға мүмкіндік береді.